Inleiding

De stamboom van het geslacht Suidman is in 1954 uitgezocht door pater W. Th. Riswick (foto) die woonde in Klooster Mariënhage te Eindhoven. Riswick is familie van het geslacht Suidman, zijn oma is Jacoba Alida Suidman, zie IIIb2. Hij werd geboren in Groningen op 18 september 1886, tot priester gewijd op 10 augustus 1914, en hij overleed op 6 maart 1968 in het klooster in Eindhoven. In maart 2002 heeft Annie Korsman-Hundman enkele correcties aangebracht in de stamboom. Zij is een nazaat van Helena Anna Suidman en Gerardus Joannes van Veen, zie IIb.
Voordat hij de stamboom beschrijft, vertelt hij het volgende:

Geslacht Suidman

Als stamvader van dit geslacht kan beschouwd worden Johann Süszmann, geboortig uit Herbern, Kreis Lüdinghausen, die op 15 juli 1686 in de parochiekerk van St. Benedictus aldaar, huwde met Anna Maria Wordemans. Wegens het slechte schrift van het doopregister en de verweerdheid van het papier is het volgens de tegenwoordige pastoor van deze parochie onmogelijk om nog meer over deze familie te ontcijferen. We mogen veronderstellen dat het echtpaar Johann Süszman en Anna Wordemans verschillende kinderen had, want de volgende Suidman waar we mee te maken hebben, te weten Berent Zuideman (of Sudman, Sutman, Suytman, Suidman) werd geboren op 28 februari 1712, toen zijn ouders reeds 25 jaar getrouwd waren.
Berent, of ook wel Bernardus, vertrok, zoals het in die tijd meer geschiedde met de bewoners van het Munsterland, naar Holland en wel naar Groningen, waar hij het vak van smid uitoefende. Hij huwde 15 augustus 1753 in de R.K. kerk in de Guldenstraat met Elisabeth Rouwee. Haar vader was Hendrik Rouwee uit Oude Pekela die later naar Groningen verhuisde. De doopregisters van de katholieke kerk van de parochie Sappemeer, waartoe Oude Pekela behoorde, beginnen eerst in het jaar 1760. Zijn huwelijk zou moeten staan in het proclamatieboek van de Hervormde Gemeente aldaar, maar juist in het tijdperk waarin het moest voorkomen, ontbreken de boeken van 1722-1740.
Elisabeth was op 5 april 1752 getuige bij het huwelijk van haar broer Harmannus, zoon van Henderikus Rouwee en Annegijn Vrijdag.
Berent Zuideman woonde met zijn gezin in de Oude Kijk in ’t Jatstraat. Uit dit huwelijk sproten vijf zonen en twee dochters, onder wie Hermannus Joseph, die op 25 maart 1758 in de R.K. kerk in de Guldenstraat werd gedoopt. Evenals zijn vader was hij smid van beroep en huwde in dezelfde kerk op 17 mei 1786 met de smidsdochter Christina Busing (ook Buising, Buissing enz.).
We staan hier even stil om enige verklaring te geven omtrent de verschillende schrijfwijzen van deze beide namen. Het was, naar het schijnt in de 17de en 18de eeuw op de Burgelijke Stand gewoonte om de namen zo te schrijven, als men ze hoorde uitspreken. Suidman spelde men in de 17de eeuw ‘Süszman’, wat bij overgang naar Groningen ‘Südman’ werd, zoals de Groninger nog steeds de ‘ui’ als ‘ü’ uitspreekt. In 1753 vindt men de naam Zuideman, in 1786 Suutman, nog later Zuidman en ten slotte, toen men op de Burgerlijke Stand wat accurater werd, ‘Suidman’, wat hij gebleven is tot op onze dagen.

Het omslag van het document uit 1954:

Uit Gens Nostra, ‘Ons geslacht’, Maandblad der Nederlandsche Genealogische Vereniging, jaargang 10, nummer 1, januari 1955.

Onrustbarend mailtje, we zullen zien wat het verder te betekenen heeft:

From: René Remkes
To: Subject: Suetman in Herbrum
Date sent: Tue, 1 Mar 2005 01:44:50 +0100
Hallo, Ik zag je site en heb hem doorgelezen. Meestal is Harberen of Herberen dezelfde plaats als Herbrum in het kerspel Aschendorf, aan de andere kant van de grens van de provincie Groningen. Er woonde daar ook een familie Suetman in 1749, een oud echtpaar van 71 en 68 jaar. Verder heb ik nog geen gegevens gevonden, maar ik meen enige tijd geleden een huwelijk van een Sudtman uit Dörpen, niet ver van Aschendorf, met een meisje uit Aschendorf gezien te hebben in het DTB (Doop-, Trouw-, en Begraafboeken) van die plaats. In Dörpen is die familie al enige generaties ouder. Een afstamming van Johan Süszman, daar geloof ik niet zo in. Süszman is een typisch joodse naam de familie Zuidman is katholiek. Met vriendelijke groet, René Remkes – Westeremden NL